Midorikai 40th Anniversary Reunion
(July 18 & 19, 2010)


Daisosho and Alumni at Sheraton Waikiki Dinner 7/21/10

 

Reunion Group Picture

Mori Sensei Talk (July 18, 2010)

Mori Sensei Thank You Letter

Midori no Hoshi Okashi